Produkt: Laddstation Demo

Modellbeteckning: Projekt #010

YelloTAB ID: x051

Beskrivning: En laddstation med 1 solpanel och ställ för 2 cyklar att användas i demonsyfte och tester med användare.