Produkt: Oljeavskiljarlarm

Modellbeteckning: OSA3

YelloTAB ID: x035

Beskrivning:
OSA3 är ett EX-klassat oljeavskiljarlarm som består av en elektronikenhet där man kan koppla in 3 oberoende givare för larm av 3 separata larmpunkter. Elektronikenheten är avsedd att monteras direkt på vägg. Elektronikenheten är försedd med kapsling IP65. Elektronikenheten får dock inte monteras i explosionsfarligt utrymmen . Nivålarm OSA3 levereras normalt med 1 givare som standard.