Produkt: Modul Raspberry PI

Modellbeteckning: Projekt #019

YelloTAB ID: x061

Beskrivning: Raspberry PI som dator, med eller utan display