Category: Plats

Produkt: Likströmslabbet

Modellbeteckning: Projekt #001

YelloTAB ID: x042

Beskrivning: Labb och experiment för Laddstation med elcyklar enligt standard solarXopen