0:- Tillgång till supportinformation är gratis för användare via YelloTAB support.

45:- För access till ett säkert nätverk betalar man en gång för tillgång till nätverksnyckel

1000:- Tillverkaren eller supportansvarig betalar för att göra sin supportinformation tillgänglig, en låg fast kostnad per dokument

 

Här har du din nätverksnyckel till YelloTAB nätverk

Nyckel: 123456asdfg

Kryptering: WPA2