Författare: Lars Lindmark

Arc Aroma Pure – CEPT

Arc Aroma Pures patenterade CEPT®-plattform använder mycket korta högspänningspulser. Mycket kortvariga högspänningspulser verkar på cellerna och spräcker cellmembranet så att bakterien eller den oönskade mikroorganismen dör. Detta innebär att det finns flera användningsområden. Bl.a inom biogas framställning eller hygienisering av vätska

Read more »

Scalestop

OneFlow ® är en styrteknik av kalkpåbyggnad för att skydda kompletta VVS- system eller komponenter för sig från de negativa effekterna av hårt vatten. OneFlow ® kräver nästan inget underhåll , ingen backspolning , inget salt och ingen elektricitet .

Read more »