Fördelen med digitalinformation är att flera organisationer kan ha tillgång till samma information samtidigt. För att därför kunna avgöra vilket värde och för vem man skapar värde så är det viktigt att göra en värdekedjes analys.

Det innebär att man tittar på hela värdekedjan över hela produktens livscykel, identifierar vilket ansvar olika delar har och hur man skapar värde i varje steg av värdekedjan.

Olika produkter kan ha olika steg i en värdekedja under en produkts livslängd.

Vi hjälper därför till att skräddarsy support efter er värdekedja och involvera flera aktörer i support och kvalitetssäkring.