Jidoka Innovation är ett företag som levererar ”state of the art” support till låg kostnad. Hög tillgänglighet och fokus på att problem inte ska återkomma. För att detta ska ske arbetar Jidoka proaktivt med att förebygga problem genom att ligga steget före och publicera kända problem och lösningar på dessa för att sprida kunskap så att de inte uppstår igen. Baserat på frekvens och konsekvens ser jidoka till att kända problem kan byggas bort eller hanteras genom tydliga checklistor.