Intressegrupp: Service omsorg

Underlätta för support och underhållspersonal att göra ett bra jobb. Endast genom tillgång till uppdaterad kunskap och utbildad personal vet du att att arbetet utförs på ett professionellt sätt.

Genom Yellotab, hjälper leverantörer av teknisk utrustning dig att regelbundet uppdatera din kompetens och certifiera din kunskap på olika nivåer.

Genom ett medlemskap så får du tillgång till manualer och dokumentation, men även information om aktuella problem som kunder har haft.