Support under produktens utvecklingsfas skiljer sig från support för en färdig produkt. Yellotab vill göra det enkelt att hantera båda scenario. Under produktens utvecklingsfas sker fler uppdateringar och det är svårt att veta hur den färdiga produkten ser ut. Därför är det viktigt att kunna uppdatera information direkt från kundplats.

Det är även svårt att hantera mekaniska strukturer tillsammans med mjukvara och elektronik som uppdateras regelbundet.

Resiliens, ett mått på hur snabbt det går att återställa och komma tillbaka till ett känt läge.

Informationstruktur för  dokumentation och kommunikation

 

Logisk struktur i form av Kategorier. Följande kategorier används för strukturerat innehåll.

Samman

Logisk struktur för Support

  • System beskrivning
  • Handhavande (Procedures)
  • Data (Honeygood)

Logisk struktur för Utveckling

Lagring för access både genom GUI och API. Struktur är anpassad att stödja modulbaserade produkter.

  • Mjukvara | Lagringsplats | Struktur | Namngivning |
  • Hårdvara | Lagringsplats | Struktur | Namngivning |
  • Kunskap | Lagringsplats | Struktur | Namngivning |

Strukturerat Innehåll

Online

Säkerhet

Systembeskrivning

Förberedelse

Handhavande

 

Ostrukturerat Innehåll