Enkel och snabb åtkommst till dokument är beroende av bla annat sökbarhet, tillgänglighet och Behörighet.

Det innebär att man måste arbeta med alla dessa kriterier för att det ska vara användaravänligt och lätt att använda.

 

Vår enkla tillgänglighetsskala använder följande värden

1. Sökbar

2. Vem som helst med länk

3. Känd användare (typ portkod)

4. Med behörighet per roll (målgrupp)