Stenkrossen Kreativ Verkstad – DigitalSupport under produktens hela livscykel

Mål No 4

22. Bygg ut den digitala infrastrukturen i hela landet. Målet ska vara att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet…

Read more »

Status på Stenkrossen

Har skapat en IFTT app som loggar problem med nätverk på Stenkrossen- App loggar till Honeygood/x044- lagras här Prioriterad lista på Stenkrossen Analys- Verkar nästan som att nätverket fungerar om man väntar i 5-10 minuter

Read more »

Köket

Lathundar för den osäkre snabbt komihåg som enkel påminnelse om vad som ska göras 1 Slipp kaffe på golvet                 Guider hur du gör anpassade för att lära första gången du ska göra något Sätta på kaffebry…

Read more »