Varför

Alla vet att ingen läser manualen trots att den finns. Ofta innehåller den information som man redan känner till så den bidrar inte till att skapa bättre förståelse, den talar om hur maskinen ska fungera när den fungerar som den ska

Det är först när du får problem som du börjar söka efter svar, och då kostar stillestånd och att saker inte fungerar helt plötsligt pengar eller energi för att återställa funktion till väl fungerande igen.

Vaccinera dina produkter mot problem och ge tillverkar förbättrade möjligheter att samla erfarenhet av kända problem så att du som användare slipper problem och får en bättre upplevelse av produkten.

Lars Lindmark

Värde och avkastning (Funktion och stopptid)

Kostnad / prestanda kvot

Förenklat kan man säga att en produkt har sämst effektivitet (KPT) i början och i slutet av sin livslängd. Serviceboken är ett verktyg som förbättrar effektiviteten och förlänga den produktiva livslängden på en produkt. Vilket leder till att den totala kostnaden (TCO) för produkten blir lägre.

| Presentation |