Förening

Föreningen Cykelkultur i Lund huvudsakliga syfte är att stödja och uppmuntra de cykelrelaterade organisationerna på Stenkrossen (Bike Kitchen Lund, SolarXBike och Lunds cykelskola) i deras gemensamma och individuella arbete för att utveckla och stärka Lunds cykelkultur. 

Detta arbete inkluderar att öka andelen klimatsmarta transporter i samhället, främja återbruk av cyklar samt tillgängliggöra cykling för fler medborgare. Föreningen ska även stödja lämpliga, tidsbegränsade projekt med fokus på cykelkultur som genomförs på initiativ av enskild medlem.