Produkt: LaddstationServiceetikett_ x042

Modellbeteckning: Projekt #001

YelloTAB ID: x042

Beskrivning:

Laddstation 300 W, 45 AH