Förenklat kan man säga att en produkt har sämst effektivitet (KPT) i början och i slutet av sin livslängd. Yellotab support är ett verktyg som förbättrar effektiviteten på produkten i början och i slutet av dess livscykel. Vilket leder till att den totala kostnaden (TCO) för produkten blir lägre.

2014-04-26 10.36.27 am

  • I början har man kostnader i form av kompetensuppbyggnad barnsjukdomar och andra faktorer som gör att kostnaderna blir högre och produkten ger inte den effekt man räknar med.
  • I slutet av livscykel börjar produkt bli sliten och saker slutar fungera som de brukar. Kostnader för felavhjälpning och underhåll ökar. Det kan även vara svårt att få tag på rätt reservdelar. Leverantören finns inte längre, och all dokumentation är borta.

Kundnytta

2014-04-26 11.13.09 am