Vaccinera dina produkter mot problem och ge tillverkar förbättrade möjligheter att samla erfarenhet av kända problem så att du som användare slipper problem och får en bättre upplevelse av produkten.

I dagens samhälle ställs allt större krav på att saker fungerar utan några problem med ett minimum av tillsyn, samtidigt som mindre resurser finns tillgängligt som ansvarar för när det inte fungerar. Därför är YelloTAB support ett viktigt verktyg för att kunna arbeta förebyggande och att förhindra oförutsedda problem under en produkts hela livscykel.

  1. Första steget  är att ta fram YelloTAB godkänd dokumentation på era produkter. YelloTAB godkänd innebär att dokumentationen är producerad så att den går att publicera digitalt med de nya krav som de ställer, bl.a
  • Dela upp i mindre delar för att möjliggöra publicering av delmoment
  • Kategoriserad efter arbetsprocess (syfte)
  • Märkt med (Innehålls)-Typ för dokument, målgrupp, kunskapsnivå

Med bra dokumentation löser dina användare själv snabbt de problem som uppstår.