Kategori: Cyklar

Modellbeteckning:

| Produktsida |

Produktinformation: https://yellotab.se/x053


En klimatcykel är vår referensmodell som har en viss förutbestämd standard och kvalitet, detta kallar vi flygkvalitet och är ett begrepp som används inom flygindustrin för att säkerställa säkerhet och kvalitet. När vi jobbar med förbättringsarbete utgår vi från denna modell och jämför om det blir bättre eller sämre.

Genom att hela tiden använda - mäta - förbättra, så vll vi erbjuda en tjänst som överträffar kundens förväntningar.

Nedan visar några olika varianter som vi jobbar med för tillfället för att utvärdera kundens förväntningar på kvalitet.

 

  • Ram för självbygge
  • Ampler
  • Biomega AMS
  • Riese & Müller, Swing
  • Riese & Müller, Nero