Produkt: CEPT

Modellbeteckning:

YelloTAB ID: x038

Beskrivning:
Arc Aroma Pures patenterade CEPT®-plattform använder mycket korta högspänningspulser. Plattformen består av behandlingskammare, styrelektronik, högspänningsgenerator samt pumpar och annan installation. Mycket kortvariga högspänningspulser verkar på cellerna och spräcker cellmembranet så att bakterien eller den oönskade mikroorganismen dör.