Produkt: oXo

Modellbeteckning:

YelloTAB ID: x039

Beskrivning: Miljövänlig och långsiktigt hållbara teknologi